Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Previous Next

1

2

3

4

6


Noutați şi evenimente
Accesări: 85
Primăria satului Talmaza anunță concurs pentru ocuparea funcției de director al grădiniței de copii nr.3 din s.Talmaza, r-nul Ștefan Vodă. La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare(pedagogice de profil), sau în cazul inițierii unui concurs repetat pot fi admiși candidații cu studii superioare universitare și cei cu medii de specialitate pedagogice, cu o vechime de activitate pedagogică de cel puțin 3 ani. Citeşte mai mult...
Accesări: 161
Primăria satului Talmaza, informează că începând cu data de 27.05.2024 în legătură cu implementarea ,,Proiectului de Înregistrare masivă și corectarea erorilor la cotele de teren, hotarele imobilului si a grădinilor” sunteți obligați să vă prezentați în incinta primăriei în biroul cadastral pentru verificare erorilor. Termenul limită pentru verificarea erorilor este o lună de zile. Citeşte mai mult...
Accesări: 177
Ședința extraordinară a Consiliului local Talmaza se va desfășura în sala de ședințe a primăriei Talmaza la data de 22 mai 2024, ora 15:00. Citeşte mai mult...
Accesări: 133
Citeşte mai mult...
Accesări: 252
Citeşte mai mult...
Accesări: 260
Citeşte mai mult...


Paşaportul satului Talmaza

Talmaza este un sat din raionul Ștefan Vodă. Localitatea se află la distanța de 11 km de orașul Ștefan Vodă și la 94 km de Chișinău. Satul Talmaza a fost menționat documentar în anul 1595.

Populația

Conform recensământului  din anul 2014, populaţia satului constituie 6895 de persoane, dintre care 49.61% - bărbaţi și 50.39% - femei. Structura etnică a populaţiei în cadrul satului: 97.24% - moldoveni, 0.38% - ucraineni, 0.29% - ruşi, 0.05% - bulgari, 1.91% - țigani, 0.1% - alte etnii.

 

Istoria localitații

Satul Talmaza a fost menționat documentar în anul 1595. Talmaza este un sat mare şi frumos. Deşi satul este situat în lunca Nistrului, avînd şi terenuri agricole irigate, îndeletnicirea principală a localnicilor este viticultura.

Trasee turistice

Gospodaria viticola "Talmaza" reprezinta un obiectiv turistic care trezește mult interes din partea turiștilor. Gospodăria oferă turistilor informatii privind procesul tehnologic de obținere a vinului, deasemenea desfășoară excursii în cadrul gospodărie care include vizitarea beciurilor de pastrare a vinului, și se încheie cu invitarea turiștilor în sala pentru degustare unde oaspeții au ocazia să savureze cele mai remarcabile vinuri ale acestor meleaguri.

Un alt obiectiv turistic al acestui sat este „Moara lui Tihon". Moara aminteşte că odinioară morile de vînt ale satului Talmaza atrăgeau sute de oameni care îşi aduceau grîul ori popușoiul la morarii şi morăriţele din Talmaza. Moara lui Tihon era amplasata pe muchia dealului de unde se deschide un frumos peisaj al vaii Nistrului. Această moară era cea mai populară datorită construcției desebite. Crescătoria de fazani din s. Talmaza deasemenea a constituit întodeauna un obiectiv de atrațtie pentru turisti.

 

Resurse naturale

În cursul inferior al Nistrului, în preajma satului Talmaza se află rezervaţia naturală Adana, în baza lacului cu același nume. Aceasta este un paradis al diferitelor vietăți, de la lipitori și șerpi pînă la bîtlani și căprioare.

Rezervaţia face parte din patrimoniul natural al Republicii Moldova și este inclusă în Convenţia Ramsar, acord ce cuprinde zonele umede de importanţă internaţională în care viețuiesc păsările acvatice.

Lacul Adana din sud-estul Republicii Moldova este o rămășiță a albiei vechi a rîului Nistru și are forma literei V. Lacul are lungimea de 2,4 kilometri şi o lăţime de 100 de metri, fiind una dintre cele trei zone umede importante din Moldova.

Peninsula din interiorul rezervaţiei Adana, împădurită cu frasini, stejarii și sălcii, este un mediu prielnic atît pentru cuiburile de păsări, cît și pentru mamifere. Printre viețuitoarele care își au habitatul în Lunca Talmazei se numără lupii, căprioarele, mistreţii, bîtlanii, cocostîrcii negri, cocostîrcii albi, raţele și gîștele sălbatice. În ceea ce privește hidrofauna lacului, au fost înregistrate cîte cinci specii de efemeride, lipitori și libelule, dar și 13 specii de moluște. Ecosistemul din această regiune a albiei Nistrului Vechi este izolat de civilizație și aici natura se află la ea acasă.

Pentru a ajunge în inima rezervației, poți pluti cu luntrea pe un canal ce duce pe lîngă barcile străjerilor acestei zone și astfel te pomenești în mijlocul lacului. O dată ajunși în intimitatea naturii, zarva păsărilor cuprinde toată regiunea, semn că musafirii nu sunt bineveniţi. Includerea acestui obiectiv în traseele turistice de la noi ar putea fi fatală pentru rezervației, datorită turiștilor „civilizați" ce ar putea periclita acest ecosistem.

Ceva mai sus de Rezervația Adana, rîul Nistru se bifurcă şi spală insula Turunciuc pe ambele părți. În locul unde începe insula, un dig de pietre formează cascada Turunciuc, zonă preferată de pescarii din regiune. Adesea aici vin să se odihnească localnici de pe malul stîng al Nistrului, fiindcă aceștia ajung ușor cu barca din Cioburciu din regiunea de est a țării, în schimb băștinașii din Talmaza sau Cioburciu de pe malul drept au de făcut cale lungă prin hățișurile pădurii.

O altă descriere a satului Talmaza o găsim pe pagina https://lower-dniester.org/2019/05/31/talmaza/

Unul dintre cele mai mari sate din republică, Talmaza, este şi prima localitate de pe malul nistrean al raionului Ștefan Vodă. Acesta datează, probabil, de prin anii ’30 ai sec. XVI, deşi este menționat pentru prima oară într-un act din anul 7040 (1532). În 1595, împreună cu alte 6 localități din vecinătate, a fost cedat hanului tătăresc. De altfel, „talmaz” se traduce din tătara veche ca „neobosit”, un prim locuitor al satului (prin secolele XII-XIV) putând să poarte un nume de proveniență turanică, ori porecla „talmaz”, de la care şi s-a format denumirea satului. Celebrul călător turc Evlia Celebi în călătoria sa din 1657 scria că Talmaza este un „sat de valahi”, chiar dacă aparținea hanului tătăresc. Talmaza mai este cunoscut şi ca satul de baştină al ilustrului enciclopedist, membru al Guvernului României interbelice, Ștefan Ciobanu (11 noiembrie 1883 – 28 februarie 1950, Bucureşti). Marea parte a moşiei satului este străbătută de râul Nistru. Starița „Nistrul Orb” numită de localnici şi „Nistru Chior” (Adanaua, Doi frați, Jidranu), merită să fie vizitată pentru că reprezintă vechea albie a Nistrului. Aici flora şi fauna de baltă s-au păstrat intacte, aşa cum au fost acum două secole, în preajmă fiind şi o frumoasă pădure de baltă. Tot aici se găseşte şi o porțiune din vechea „Grădină Turcească”, probabil una dintre primele zone naturale protejate din Europa, unde cu câteva secole în urmă adminis-trația turcă a interzis exploatarea pădurii de către băştinaşi, pentru a o ocroti şi a-i spori bogăția. Spre pădure se poate ajunge prin „Strâmtoare” – un loc îngust şi priporos din nord-vestul moşiei satului. Aici se intenționează organizarea unui parc național.Prima biserică din sat a fost construită în 1794, fiind din lemn. Însă a fost reconstruită tot din lemn, pe temelii de piatră, acoperită cu şindrilă, după un incendiu la începutul sec.XIX. În 1831 biserica a fost acoperită cu tablă de fier vopsită în verde. Pe lângă biserică în anul 1863 a fost deschisă o şcoală paro-hială. În 1876 în sat a fost sfințită o biserică nouă, construită din piatră, însă în 1944, în timpul războiului, a fost distrusă. În 1989 se organizează în sat un consiliu pentru coordonarea construcției bisericii noi. În prezent la Talmaza se construiesc două biserici – una cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în partea din deal, şi alta cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, în centrul satului.■aici se află una dintre primele arii naturale din Europa – „Grădina Turcească”, o adevărată colecție de copaci de specii rare autohtone, situată în preajma stariței cu valoare de unicat „Nistru Orb”. În această zonă curg mai multe râulețe (Stanoş-te, Gârla Cazionă, Gârla Cucului, Gârla Satului, Adana, Bahna Cioroiului, Bătlănița, Iezerul, Știubeiul, Cruglic, Puica), care ocolesc Pădu-rea seculară din Jidran şi Unghiul Boului. Tot aici sunt pragurile Nistrului inferior;■landşaftul din Valea Nistrului este completat de mai multe văi pitoreşti (Valea Adâncă, Valea Cânichii, Valea Moş, Valea Oiței, Valea Popii, Valea Teti, Valea Părului) şi de dealuri înalte (Chiscu lui Murg, la Hârtoape, la Ruptură, la Mălăcheşti). Câmpiile păstrează la fel denumiri locale vechi (Altița, Arpintea, Frasănul, Jidran, la Câzâl, Fundul Colacului, la Hârlău, la Chep-tănărița, la Sărături, la Cucoşoaie, la Chira, Lo-cul Popilor, în Toloace, Știubei, Ungiul Boului etc. Călătorul îşi poate potoli setea la mai mul-te izvoare (Șuşmeaua, la Chiperi) sau fântâni vechi (Buiuvan, Donos, Ananii, Dogaru, Ţiga-nului, Lupoaie, Răului, Ţânțar, Pungă, Frunze);■câteva monumente arheologice (tumuli – Mo-vila cea Mare, Movila de la Șleah, Movila de la Stația antigrindină) pot fi vizitate, inclusiv stați-unea paleolitică „Știubei”;■excursii tematice: „La baştina lui Ștefan Cio-banu”, vizită la fazanăria locală, degustații la vinăria locală.

LOCURI DE AGREMENT■Valea Teti, cu Tabăra de odihnă „Dumbrava” şi lacul pentru pescuit; ■Albia veche „Nistru Orb”; ■Zona peisagistică „Grădina Turcească”, cu cazare şi alimentare la crescătoria de fazani;■Pădurea seculară din Jidran, situată pe malul r. Nistru la pragurile de apă; ■Pădurea din Arpintea, la prisacă etc.INFORMAŢII Muzeul local situat în incinta Liceului Teoretic „Ștefan Ciobanu”, Muzeul verde, Primăria s. Talmaza. CĂI DE ACCES de la Ștefan Vodă, 13 km în direcția est; de la Chişinău – 110 km în direcția sud-est.

COMPLEXUL DE SOLURI ALUVIONARE CARBONATE CERNOZIOMICE DE FÂNEAŢĂ MLĂȘTINOASĂ ŞI ÎNNĂMOLITE ALE ZONEI BASARABENE DE STEPĂ” DIN SATUL TALMAZARezervația de resurse pe o suprafață de 278 ha este amplasată în 2 segmente în lunca r. Nistru. Aici sunt conservate în na-tură mostre reprezentative de soluri aluvi-ale de luncă. Se poate ajunge pe drumurile R30, L510 sau L530, apoi pe drumul de țară spre baltă; este accesibil cu autorizarea OS Talmaza fără taxe de intrare anul împrejur

Meșteri populari

Puşcă Tatiana (brodatul), Pronoza Elizaveta (croşetatul) ș.a.
© 2024 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS