Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Perfectarea actelor  »  Înregistrarea nașterii
Înregistrarea nașterii

Înregistrarea naşterii se face la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială s-a produs naşterea sau îşi au  domiciliul părinţii copilului.

 

Datele privind mama se înscriu în actul de naştere în baza certificatului medical constatator de naştere.

 

Copilul născut din părinţi căsătoriţi ori în timp de 300 de zile din momentul desfacerii căsătoriei, declarării căsătoriei nule sau decesului soţului mamei copilului are ca tată pe soţul (fostul soţ) al mamei, dacă nu a fost stabilit contrariul. Datele despre tata se înscriu în acest caz în baza actului de căsătorie.

 

Prezumţia de paternitate a soţului (fostului soţ) poate fi înlăturată printr-o declaraţie a soţilor (foştilor soţi) depusă personal. În cazul în care soţii (unul din ei) nu se pot prezenta personal, declaraţia se autentifică notarial şi se expediază la organul de stare civilă.

 

Dacă părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, datele despre tată pot fi înscrise în baza declaraţiei  privind stabilirea paternităţii.

 

În cazurile cînd mama este decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori cînd nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărîrea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de acord.

 

În cazul naşterii copilului din părinţi necăsătoriţi între ei, dacă lipseşte cererea comună a părinţilor sau hotărîrea instanţei judecătoreşti privind stabilirea paternităţii, numele de familie al tatălui se înscrie după numele de familie al mamei, iar prenumele tatălui – la indicaţia mamei sau a persoanei care face declaraţia de naştere. Înscrierea datelor privind tatăl copilului în acest caz nu poate împiedica stabilirea ulterioară a paternităţii.

La dorinţa mamei, rubrica privind datele despre tatăl copilului din actul de naştere poate rămîne necompletată, fapt ce se consemnează la rubrica „Menţiuni”.

Pentru înregistrarea nașterii sunt necesare următoarele acte:

– declarația despre naștere

– certificatul medical constatator al nașterii, eliberat de unitatea sanitară în care a avut loc nașterea

– actele de identitate a părinţilor sau a unuia dintre ei

– certificatul de căsătorie a părinţilor

după caz:

  • – declaraţia privind stabilirea paternităţii, în cazul cînd părinţii nu se află în  căsătorie
  • – cererea mamei solitare privind înscrierea datelor despre tată, în cazul când mama este necăsătorită
  • – certificatul de divorţ, dacă din momentul desfacerii căsătoriei pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile
  • – certificatul de deces al soţului, dacă din momentul decesului pînă la naşterea copilului nu au trecut mai mult de 300 zile
  • – actul de identitate a solicitantului

În cazuri speciale se depun următoarele acte:

– proces-verbal, privind înregistrarea naşterii unui copil găsit sau abandonat

– hotărîrea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.


Accesări: 1567

Prima pagină  »  Perfectarea actelor  »  Înregistrarea nașterii


© 2024 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS