Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Perfectarea actelor  »  Eliberare certificate
Eliberare certificate
  1. Certificat privind componenţa familiei

Acte necesare:

– buletinul solicitantului cu membrii familiei înscrişi în fişă

– alte documente ale membrilor familiei (buletinul de identitate şi/sau certificatele de naştere ai celorlalţi membri ai familiei)

  1. Extras din Registru de evidenţă al gospodăriilor populaţiei

Acte necesare:

– buletinul de identitate al solicitantului

– paşaportul tehnic al imobilului

  1. Extras din Registru cadastral

Acte necesare:

– buletinul de identitate al solicitantului

-alte acte ce confirmă apartenenţa imobilului (titlul de autentificare a dreptului deținătorilor de teren, contract de vînzare-cumpărare, certificat de moştenitor legal, contract  de donaţie)

  1. Certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul primăriei 

Acte necesare:

– buletinul de identitate al solicitantuluiPrima pagină  »  Perfectarea actelor  »  Eliberare certificate


© 2023 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS