Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Instituții  »  Centru de Asistență Socială
Centru de Asistență Socială

Centrul de asistenţă socială ( în continuare Centrul) reprezintă o instituţie care oferă asistenţă socială următoarelor categorii de persoane:

¨      Persoane  în etate singuratice

¨      Copii în situaţii de risc social,  copii cu dizabilităţi mintale şi fizice

¨      Beneficiari cu plasament temporar pentru 8 persoane în etate singuratice,

     6 copii orfani  şi din familii în situaţii de risc social.

 

Centrul este constituit prin decizia  Consiliului  Raional Ştefan Vodă nr.2/8 din 10.04.2011 şi a Memorandumului încheiat între Consiliul Raional Ştefan Vodă şi Fondul de Investiţii Sociale din Moldova.

Activitatea Centrului este coordonată de Consiliul raional Ştefan Vodă, care exercită monitorizarea şi evaluarea activităţilor instituţiei, inclusiv a modalităţilor de asistenţă şi recuperare a beneficiarilor ce frecventează Centrul.

Scopul Centrului este acordarea asistenţei sociale persoanelor  în etate  singuratice şi copiilor în situaţie de risc social, integrarea în societate a acestora.


În Centru sunt plasate persoane în etate singuratice şi copii în situaţii de risc social. Aflarea beneficiarilor în Centru nu va depăşi 6 luni, perioada în care autorităţile şi personalul Centrului sunt obligaţi să găsească soluţia optimă de rezolvare a cazului.

Capacitatea maximă a Centrului este de 30 beneficiari (16 la centru de zi şi 14 – plasament temporar).

Centrul este amenajat conform standardelor  minime de calitate,  în corespundere cu particularităţile de gen şi vârstă a beneficiarului, şi trebuie să-i asigure acestuia un mediu favorabil de aflare.

Centrul oferă, în limitele competenţelor sale şi în funcţie de necesităţile beneficiarului, asistenţă medicală. Asistenţa medicală primară şi cea specializată sunt asigurate de unităţile medicale teritoriale, conform standardelor  Ministrului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Conducerea Centrului  este realizată de un director cu studii superioare medicale, experienţă profesională şi de un director adjunct, care cumulează şi altă funcţie curentă. Directorul este angajat şi eliberat de către Consiliul raional Ştefan Vodă.

Centrul activează după un program special, pornind de la necesităţile de îngrijire şi integrare şi reabilitare socială a beneficiarilor.

Centrul este finanţat din bugetul consiliului raional Ştefan Vodă, donaţii, granturi, alte resurse, conform actelor normative în vigoare.Prima pagină  »  Instituții  »  Centru de Asistență Socială


© 2024 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS