Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Instituții  »  IP Gimnaziul „Anatolie Sîrghi”
IP Gimnaziul „Anatolie Sîrghi”

Gimnaziului „Anatolie Sîrghi” din s.Talmaza, r-ul Ştefan Vodă

 Conform datelor de arhivă, prima şcoală  la Talmaza a fost o şcoală parohială, deschisă la 1 septembrie 1861 într-o clădire construită special cu acest scop. Cu instruirea se ocupa Cozma Babcenco, care a absolvit seminarul teologic din Chişinău. Către an. 1870 în această şcoală îşi făciau studiile 15 băieţi. În afară de şcoala parohială, Ministerul Învăţămîntului Public în 1863 a deschis o şcoală primară cu o clasă cu învăţămîntul de 2 – 3 ani, care în 1875 primeşte denumirea onorifică de „exemplară”. În şcoală îşi făciau studiile 60 – 70 elevi. Către anul 1898 şcoala primară din s.Talmaza a fost absolvită de 115 elevi. În an. 1903, la Talmaza, Ministerul Învăţămîntului Public pune în funcţie o şcoală primară de 2 clase cu învăţămîntul de 4 – 5 clase. Tot în această şcoală îşi făceau studiile 161 elevi, inclusive 41 evrei. Clădirea acestei şcoli serveşte şi azi în calitate de local al şcolii medii nr.1

Încăperea nouă a şcolii de azi cu 3 etaje a fost construită în locul primei şcoli parohiale în anul 1976. Suprafaţa totală este de 3000 m2, fiind utilizată integral. Acoperişul a fost renovat în anul 2010, pereţii şi ferestrele necesită reparaţie parţială. Centrala termică funcţionează pe gaze naturale şi este conectată la reţeaua electrică existentă şi sursa de apă centralizată. Sistemul de încălzire este renovat, centrala termică funcţionează pe gaze naturale şi este conectată la centrala termică pe biomasă din anul 2012.


Misiunea gimnaziului „Anatolie Sîrghi” din s.Talmaza, r-ul Ştefan Vodă, în conformitate cu Codul Educaţiei, este asigurarea accesului la învăţămînt pentru toţi copiii din localitate, promovînd un învăţămînt deschis şi flexibil pentru dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gîndire critică, luarea deciziilor în vederea unei autonomii morale. Unitatea funcţionează într-un singur schimb.

 Edificiul gimnaziului are capacitatea  de 640 elevi. În instituţie  în anul de învăţămînt 2015-2016 au fost înscriși 286 de elevi. În clasele primare studiază 118 elevi, în treapta gimnazială – 168 elevi.

Tabel  32 Numar de elevi si personal angajat la începutul anului de învăţămînt, 2011-2015

Categorii

2011

2012

2013

2014

2015

Elevi

334

303

301

297

282

Profesori / învăţători

25

26

26

21

21

Personal tehnic

19

19

19

17

15

Sursa: Gimnaziului „Anatolie Sîrghi”.

Şcoala dispune de 22 săli de clase dintre care: 4 laboartoare: 1-informatică, 1 fizică,1 chimie, 1 biologie  9 Cabinete: 1 limba franceză, 1 limbă rusă, 2 limbă romană, 1 educaţie muzicală, 2 matematică, 1 istorie, 1 educaţie plastică, cabinet metodic, atelier, Centru de resurse pentru educaţie incluzivă,  muzeu „La casa buneilor”,  sală festivă de 120 locuri,  cantină,  sală sportivă, bibliotecă.

Tabel  33 Structura personalului didactic după studiile obţinute

 

Studii / grad didactic

Numărul de persoane

Ponderea, %

1.

Studii superioare

20

90 %

2.

Studii medii speciale

2

10 %

3.

Grad didactic I

4

18%

4.

Grad didactic II

12

54%

Sursa: Gimnaziului „Anatolie Sîrghi”.

 

Corpul profesoral include  22 cadre didactice: cu studii superioare – 20 persoane, cu studii medii speciale – 2 persoane; 4 cadre didactice sunt deţinatori de grad didactic  intîi, 12 cadre didactice deţinătoari de grad didactic doi . Corpul profesoral este format din cadre didactice cu vîrsta medie  de 48,6 ani.

Tabel  34 Proiecte implementate in perioada 2011-2015.

  Denumirea

Valoarea, lei

Finanţatorul

Rezultate

„Acces egal la educaţie”program educaţional „Pas cu Pas”

 

220 mii

 

 

Open Society Foundations London

Au fost instruiţi – 25 cadre didactice (120 ore teoretico- practice); Centru de resurse pentru educaţie incluzivă (acces pentru toţi copiii) Gimnaziul beneficiază de CREI, beneficiari toţi copiii, în special copiii cu CES.

„Participarea copiilor pentru incluziune socială”

 

5000

CIDDC din Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, ERIKS Development Partner din Suedia

„Reamenajarea blocurilor sanitare”

 

„Participarea copiilor pentru incluziune socială”

 

5000

CIDDC din Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, ERIKS Development Partner din Suedia

„Procurarea inventarului sportiv”

Resurse energetice alternative pentru Moldova

1200 mii lei

PNUD

Conectarea instituţiei la cazanul de încălzire cu Biomasă

Consolidarea competenţelor organelor de drept şi a coordonării intersectoriale a societăţii civile pentru combaterea  discriminării şi relelor tratamente aplicate copiilor în cadrul sistemului de justiţie al RM

20 mii 

TDH în parteneriat cu IGP şi finanţat de UE

Gimnaziul a beneficiat de un centru metodic  –Ludoteca, înzestrat cu support metodic, unde au acces toţi copiii din gimnaziu, in special copiii romi.

Sursa: Gimnaziului „Anatolie Sîrghi”.

 Probleme a instituţiei, care urmează a fi rezolvate:

1. Izolarea termică a pereţilor(faţada).

2.Construcţia gardului în jurul şcolii.

3.Amenajarea ogrăzii gimnaziului, pistă pentru alergarea cu viteză.

4. Amenajarea unui scuar pentru odihnă.Prima pagină  »  Instituții  »  IP Gimnaziul „Anatolie Sîrghi”


© 2024 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS