Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Perfectarea actelor  »  Înregistrarea decesului
Înregistrarea decesului

Înregistrarea decesului

Declaraţia de deces se face verbal în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atît ziua în care sa produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia.

Au obligaţia de a face declaraţia de deces:

– membrii familiei;

– rudele decedatului;

– în lipsa persoanelor enumerate mai sus obligaţia de a declara decesul le revine colocatarilor, vecinilor, administraţiei imobilului, medicului sau altă persoană din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;

– în cazul decedării persoanei în penitenciar sau într-o instituţie de protecţie socială, obligaţia de a face declaraţia de deces revine administraţiei instituţiei penitenciarului.

 

Pentru  înregistrarea decesului declarantului este obligat să prezinte următoarele acte:

– certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce a constatat decesul

– actul de identitate a persoanei decedate

– certificatul de naştere a persoanei decedate

– certificatul de căsătorie a persoanei decedate

– actul de identitate a declarantului

În cazuri speciale:

– dovada, eliberată de poliţie sau procuratură când decesul a convenit în urma unei sinucideri, unui accident sau altor acţiuni violente, precum şi în  cazul  găsirii  unui  cadavru, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost  sesizată  despre deces

– comunicarea administraţiei penitenciarului în cazul cînd persoana a decedat în instituţile penitenciare.


Accesări: 1044

Prima pagină  »  Perfectarea actelor  »  Înregistrarea decesului


© 2023 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS