Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază
Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază
Dispoziția nr.46 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local

    REPUBLICA MOLDOVA

   RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

                                           PRIMARUL SATULUI  TALMAZA            ________________________________________________________________________

  MD-4238, s.Talmaza, str.27 August   tel./fax (242) 41-2-36, e-mail: prim_talm@mail.ru       

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.46

din 10 iunie 2019

Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului local

 

      În conformitate cu art.16 alin.(1) alin. (3), alin (5) ,art.29 alin (2)  şi 32 alin(1) al  Legii  privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;                                           

D I S P U N

I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local Talmaza la data de 17 iunie 2019, la ora 1400 în sala de şedinţe a primăriei s.Talmaza, cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la executarea deciziilor consiliului local din data de 24.04.2019

Raportor - Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor – Evghenia Deliu, contabil şef

3.Cu privire la repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019.

Raportor – Evghenia Deliu, contabil şef

4.Cu privire la notificarea nr.1304/OT3-402 din 22.05.2019 a Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

5. Cu privire la notificarea nr.1304/OT3-403 din 22.05.2019 a Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

6.Cu privire la notificarea nr.1304/OT3-438 din 07.06.2019 a Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

7. Cu privire la modificarea deciziei nr.6.13 din 15.12.2018„Cu privire la aprobarea bilanțului funciar pentru anul 2018”

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

8.Cu privire la cererea cet.Roșca Alexei.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

9.Cu privire la cererea cet.Toma Mihail.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

10.Cu privire la cererea cet.Mînăscurtă Ion.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

II. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică:

- prin afișarea pe panoul informativ și plasarea pe pagina web a primăriei;

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;

- Consilierilor locali.

 

Primarul satului Talmaza                                                   Eugeniu PRUTEAN

Ex.Natalia Juravschi

 024241238

Descarcă documente ataşate
pdf, 788 KB

Accesări: 375


Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază

Accesări: 203
Accesări: 76
Accesări: 98
Accesări: 85
Accesări: 97
Accesări: 87
Accesări: 45
Accesări: 84
Accesări: 75
Accesări: 86
Accesări: 95
Accesări: 87
Accesări: 73
Accesări: 102
Accesări: 101
Accesări: 101
Accesări: 90
Accesări: 85
Accesări: 92
Accesări: 87
Accesări: 78
Accesări: 91
Accesări: 93
Accesări: 83
Accesări: 84
Accesări: 80
Accesări: 121
Accesări: 87
Accesări: 94
Accesări: 140
Accesări: 82
Accesări: 84
Accesări: 29
Accesări: 84
Accesări: 89
Accesări: 84
Cu privire la acordarea ajutorului financiar Citeşte mai mult...
Accesări: 82
Cu privire la instituirea tutelei asupra copiilor Citeşte mai mult...
Accesări: 89
Cu privire la instituirea tutelei asupra copiilor Citeşte mai mult...
Accesări: 102
Cu privire la instituirea curatelei asupra copiilor Citeşte mai mult...
Accesări: 95
Cu privire la instituirea tutelei asupra copiilor (Suhaci Ecaterina, Suhaci Alexandra) Citeşte mai mult...
Accesări: 92
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Mahtumova Zainab) Citeşte mai mult...
Accesări: 78
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Moscalu Alexei) Citeşte mai mult...
Accesări: 87
Cu privire la convocarea echipei multidisciplinare Citeşte mai mult...
Accesări: 40
Cu privire la instituirea curatelei asupra minorului (Malachi Cristian) Citeşte mai mult...
Accesări: 81
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Malachi Dina) Citeşte mai mult...
Accesări: 118
Cu privire la convocarea comisiei Citeşte mai mult...
Accesări: 82
Cu privire la convocarea ședinței ordinarea a Consiliului local Citeşte mai mult...
Accesări: 100
Cu privire la constituirea comisiei Citeşte mai mult...
Accesări: 87
Cu privire la luarea la evidență a Familiilor/ persoanelor defavorizate și efectuarea evaluării inițiale și complexe Citeşte mai mult...
Accesări: 98
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Sobolev Macarie) Citeşte mai mult...

1 - 50 din 89


© 2019 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS