Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Dispoziții  »  Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază
Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază
Dispoziția nr.25 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

    REPUBLICA MOLDOVA

   RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

                                           PRIMARUL SATULUI  TALMAZA            ________________________________________________________________________

  MD-4238, s.Talmaza, str.27 August   tel./fax (242) 41-2-36, e-mail: prim_talm@mail.ru       

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.25

din 29 martie 2019

 

Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului local

           

      În conformitate cu art.16 alin.(1) alin. (3), alin (5) ,art.29 alin (2)  şi 32 alin(1) al  Legii  privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;                                           

                                                

                                                      D I S P U N:

 

I. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local Talmaza la data de 04 aprilie 2019, la ora 1400 în sala de şedinţe a primăriei s.Talmaza, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea deciziilor consiliului local din data de 15.02.2019.

Raportor –  Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor – Evghenia Deliu, contabil şef

3. Cu privire la modificarea deciziei nr.6.18 din 15.12.2018 „Cu privire la identificarea sectorului de drum care urmează a fi inclus în proiectul Proiectului Guvernamental „Drumuri Bune -2 pentru Moldova””.

Raportor – Prutean Eugeniu, primarul satului

4. Cu privire la modificarea deciziei nr.1.9 din 28 iulie 2015 „Cu privire la aprobarea propunerii de proiect „O casă de cultură-o gazdă pentru maluri”.

Raportor – Prutean Eugeniu, primarul satului

5. Cu privire la abrogarea deciziilor nr.4.9 și 4.10 din 17 iulie 2018 „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică”

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciar

6.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

7.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

9. Cu privire la cererea cet.Grati Vladimir.

Raportor- Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

10.Cu privire la cererea cet.Starenco Valentina.

Raportor  - Evghenia Deliu, contabil şef

11.Cu privire la cererea cet.Cazacu Nelea.

Raportor  - Evghenia Deliu, contabil şef

12. Cu privire la cererea Asociației Vînătorilor și Pescarilor din s.Talmaza,

raionul Ștefan Vodă.

Raportor – Sergiu Luchian, viceprimarul satului

13.Cu privire la defrișarea unor arbori.

Raportor – Sergiu Luchian, viceprimarul satului

 

II. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică:

- prin afișarea pe panoul informativ și plasarea pe pagina web a primăriei;

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;

- Consilierilor locali.

 

 

Primarul  satului Talmaza                                                 Eugeniu Prutean

 

 

 

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 859 KB

Accesări: 1139


Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază

Stimați cetățeni și toți cei interesați, vă invităm cu drag să participați la Ședința Ordinară a Consiliului Local Talmaza, Participarea la procesul decizional din comunitate este un prin pas spre dezvoltarea durabilă a comunității, doar prin colaborare vom putea construi viitorul pe care ni-l dorim! Citeşte mai mult...
Stimați cetățeni și toți cei interesați, vă invităm cu drag să participați la Ședința Ordinară a Consiliului Local Talmaza, Participarea la procesul decizional din comunitate este un prin pas spre dezvoltarea durabilă a comunității, doar prin colaborare vom putea construi viitorul pe care ni-l dorim! Citeşte mai mult...
Stimați cetățeni și toți cei interesați, vă invităm cu drag să participați la Ședința Ordinară a Consiliului Local Talmaza, Participarea la procesul decizional din comunitate este un prin pas spre dezvoltarea durabilă a comunității, doar prin colaborare vom putea construi viitorul pe care ni-l dorim! Citeşte mai mult...

1 - 50 din 108


© 2024 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS