Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Primaria  »  Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază
Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază
Dispoziția nr.25 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

    REPUBLICA MOLDOVA

   RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

                                           PRIMARUL SATULUI  TALMAZA            ________________________________________________________________________

  MD-4238, s.Talmaza, str.27 August   tel./fax (242) 41-2-36, e-mail: prim_talm@mail.ru       

 

D I S P O Z I Ţ I A nr.25

din 29 martie 2019

 

Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului local

           

      În conformitate cu art.16 alin.(1) alin. (3), alin (5) ,art.29 alin (2)  şi 32 alin(1) al  Legii  privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;                                           

                                                

                                                      D I S P U N:

 

I. Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului local Talmaza la data de 04 aprilie 2019, la ora 1400 în sala de şedinţe a primăriei s.Talmaza, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea deciziilor consiliului local din data de 15.02.2019.

Raportor –  Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor – Evghenia Deliu, contabil şef

3. Cu privire la modificarea deciziei nr.6.18 din 15.12.2018 „Cu privire la identificarea sectorului de drum care urmează a fi inclus în proiectul Proiectului Guvernamental „Drumuri Bune -2 pentru Moldova””.

Raportor – Prutean Eugeniu, primarul satului

4. Cu privire la modificarea deciziei nr.1.9 din 28 iulie 2015 „Cu privire la aprobarea propunerii de proiect „O casă de cultură-o gazdă pentru maluri”.

Raportor – Prutean Eugeniu, primarul satului

5. Cu privire la abrogarea deciziilor nr.4.9 și 4.10 din 17 iulie 2018 „Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică”

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciar

6.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

7.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare

9. Cu privire la cererea cet.Grati Vladimir.

Raportor- Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

10.Cu privire la cererea cet.Starenco Valentina.

Raportor  - Evghenia Deliu, contabil şef

11.Cu privire la cererea cet.Cazacu Nelea.

Raportor  - Evghenia Deliu, contabil şef

12. Cu privire la cererea Asociației Vînătorilor și Pescarilor din s.Talmaza,

raionul Ștefan Vodă.

Raportor – Sergiu Luchian, viceprimarul satului

13.Cu privire la defrișarea unor arbori.

Raportor – Sergiu Luchian, viceprimarul satului

 

II. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică:

- prin afișarea pe panoul informativ și plasarea pe pagina web a primăriei;

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;

- Consilierilor locali.

 

 

Primarul  satului Talmaza                                                 Eugeniu Prutean

 

 

 

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 859 KB

Accesări: 50


Dispoziţiile primarului pe activitatea de bază

Accesări: 26
Accesări: 25
Accesări: 20
Accesări: 15
Accesări: 19
Accesări: 7
Accesări: 19
Accesări: 13
Accesări: 16
Accesări: 29
Accesări: 17
Accesări: 15
Accesări: 37
Accesări: 43
Accesări: 35
Accesări: 22
Accesări: 31
Accesări: 26
Accesări: 23
Accesări: 21
Accesări: 28
Accesări: 28
Accesări: 23
Accesări: 25
Accesări: 23
Accesări: 30
Accesări: 24
Accesări: 32
Accesări: 31
Accesări: 27
Accesări: 21
Accesări: 8
Accesări: 26
Accesări: 26
Accesări: 27
Cu privire la acordarea ajutorului financiar Citeşte mai mult...
Accesări: 28
Cu privire la instituirea tutelei asupra copiilor Citeşte mai mult...
Accesări: 27
Cu privire la instituirea tutelei asupra copiilor Citeşte mai mult...
Accesări: 30
Cu privire la instituirea curatelei asupra copiilor Citeşte mai mult...
Accesări: 37
Cu privire la instituirea tutelei asupra copiilor (Suhaci Ecaterina, Suhaci Alexandra) Citeşte mai mult...
Accesări: 30
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Mahtumova Zainab) Citeşte mai mult...
Accesări: 27
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Moscalu Alexei) Citeşte mai mult...
Accesări: 26
Cu privire la convocarea echipei multidisciplinare Citeşte mai mult...
Accesări: 12
Cu privire la instituirea curatelei asupra minorului (Malachi Cristian) Citeşte mai mult...
Accesări: 27
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Malachi Dina) Citeşte mai mult...
Accesări: 45
Cu privire la convocarea comisiei Citeşte mai mult...
Accesări: 26
Cu privire la convocarea ședinței ordinarea a Consiliului local Citeşte mai mult...
Accesări: 29
Cu privire la constituirea comisiei Citeşte mai mult...
Accesări: 24
Cu privire la luarea la evidență a Familiilor/ persoanelor defavorizate și efectuarea evaluării inițiale și complexe Citeşte mai mult...
Accesări: 44
Cu privire la instituirea tutelei asupra copilului (Sobolev Macarie) Citeşte mai mult...
Accesări: 49
Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local Citeşte mai mult...

1 - 50 din 88


© 2019 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS