Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
În premieră, Primăria satului Talmaza lansează concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Bugetare Participativă

Primăria satului Talmaza informează, că în perioada 15 martie – 1 mai 2021, cetățenii satului pot depune propuneri de proiecte susținute financiar din fondul Bugetului pentru Cetățeni, Programul de Bugetare Participativă, alocat de Consiliul local Talmaza

Primăria satului Talmaza  informează, că în perioada 15 martie  – 1 mai  2021, cetățenii satului pot depune propuneri de proiecte susținute financiar din fondul Bugetului pentru Cetățeni, Programul de Bugetare Participativă, alocat de Consiliul local Talmaza

Dosarele completate conform cerintelor pot fi expediate la adresa: primariatalmaza@gmail.com, și/sau depuse pe suport de hârtie în incinta primăriei Talmaza, biroul secretarulului primăriei și Consiliului local.

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 1 mai 2021.

Programul de Bugetare participativă/ Bugetului pentru Cetățeni, este orientat către locuitorii satului Talmaza, în scopul rezolvării unor probleme locale din cartierele satului Talmaza.

Decizia, care proiecte, probleme vor fi aprobate, rezolvate, vor fi supuse votării de către locuitorii satului.

Pentru Programul de Bugetare Participativă, Bugetul Civic în anul 2021 este alocată suma de 80.000 lei din bugetul primăriei.

Valoarea maximă alocată pentru un proiect va constitui suma de 10.000-20 000 lei. Contribuția aplicantului în valoare monetară va constitui cel puțin 20% și non-financiară 30 %  este obligatorie.

Proiectul  trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a)            Să fie de interes local și să nu realizeze activități cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;

b)           Să nu dubleze sau să nu fie incompatibile cu proiectele implementate de Primărie în același loc și cu același scop;

c)            Să corespundă cu prioritățile anuale ale Primăriei, menționate la p. 5;

d)           Să fie completate coerent propunerile de proiect și să fie prezentate listele de semnături a membrilor echipei.

Valoarea fiecărei propuneri de proiect  va fi evaluate în dependență de complexitatea scopului și obiectivele trasate.

Pentru a participa la Programul de Bugetare Participativă, persoanele interesate vor transmite în versiune electronică dosarul de aplicare, care va conține următoarele documente:

  1. Formular de aplicare
  2. Proces-verbal al ședinței echipei  de implementare
Descarcă documente ataşate
docx, 41 KB
pdf, 267 KB
doc, 126 KB

Accesări: 498Noutați şi evenimente

Accesări: 1491
Talmaza este satul meu de baștină. Satul în care m-am născut și am copilărit. Citeşte mai mult...
Accesări: 202
Ședința extraordinară a Consiliului local Talmaza se va desfășura în sala de ședințe a primăriei s.Talmaza, la data de 04.06.2021 ora 15 00. Citeşte mai mult...
Accesări: 96
În satul Talmaza se permite accesul în cimitire de Paștele Blajinilor cu respectarea regulilor de prevenire a răspîndirii Coronavirusului. Citeşte mai mult...
Accesări: 335
Accesări: 203
Ședința extraordinară a Consiliului local Talmaza se va desfășura în sala de ședințe a primăriei s.Talmaza, la data de 16.04.2021 ora 14 00. Citeşte mai mult...
Accesări: 283
Accesări: 214
Accesări: 138
Accesări: 645
SPRIJIN SOCIAL ȘI EDUCAȚIONAL PENTRU COPII ROMI DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ ȘI PRIMARĂ PENTRU INTEGRAREA CU SUCCES ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL - implementat de către Fundația pentru Dezvoltare, finanțat de Fundația pentru copii Pestalozzi(Elveția). Citeşte mai mult...
Accesări: 479
Bugetul satului Talmaza pentru anul 2021 Citeşte mai mult...
Accesări: 378
Accesări: 237
Accesări: 468
Accesări: 942
Accesări: 190

1 - 15 din 91


© 2021 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS