Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
Ședința Ordinară a Consiliului local Talmaza din 21.08.2020

1. Cu privire la notificarea nr.1304/OT3-232 din 10 iunie 2020 a Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

 Raportor –  Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor –  Evghenia Deliu, contabil şef

3. Cu privire la modificarea Deciziei nr.4.1 din 20 decembrie 2019 „ Cu privire la aprobarea bugetului local Talmaza pentru anul 2020 în a II lectură”

Raportor –  Evghenia Deliu, contabil şef

4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă

Raportor –  Evghenia Deliu, contabil şef

5. Cu privire la casarea și scoaterea de la balanță a unor mijloace fixe

Raportor –  Evghenia Deliu, contabil şef

6. „Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UATde nivelul întîi - s. Talmaza, r-nul ŞtefanVodăşi aprobarea planurilor de contur, proceselor-verbale şi planurile geometrice”

Raportor – Liuba Moscalu, specialist în reglementarea proprietății funciare

7. Cu privire la casarea plantațiilor perene

Raportor – Liuba Moscalu, specialist în reglementarea proprietății funciare

Descarcă documente ataşate
pdf, 734 KB

Accesări: 314Noutați şi evenimente

Accesări: 148
Accesări: 105
Accesări: 659
Accesări: 81
Accesări: 3481
Accesări: 813
Accesări: 277
Accesări: 556
Accesări: 1061
Accesări: 531
Accesări: 635
Accesări: 864
Accesări: 556
Accesări: 587
Accesări: 668

1 - 15 din 80


© 2020 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS