Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
Proiect de Decizie

Cu privire la aprobarea Strategiei satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă pentru anii 2019 - 2025

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

CONSILIUL LOCAL TALMAZA

MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel.fax(242) 41-2-38, prim_talm@mail.ru __________________________________________________________________

                                                                DECIZIA nr.       proiect                                 

 

Cu privire la aprobarea Strategiei satului Talmaza,

 raionul Ștefan Vodă pentru anii 2019 - 2025

 

 

În scopul realizării politicii locale pe termen mediu în domeniul economic, dezvoltării eficiente a infrastructurii şi îmbunătăţirii nivelului de trai al populaţiei;

În baza art. 14 alin. (2) lit.p şi art. 19 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul local Talmaza

                                                     

                                                             DECIDE:

 

  1. Se aprobă Strategia satului Talmaza, raionul Ştefan Vodă pentru anii 2019 - 2025, în continuare, Strategia,  (conform anexei nr.1).
  2. Se creează grupul de monitorizare a implementării strategiei (conform anexei nr.2)

 

3. Conducătorii subdiviziunilor subordonate Primăriei Talmaza:

3.1. Vor asigura în limitele competenţelor şi termenilor stabiliţi implementarea prevederilor Strategiei;

3.2. Vor elabora şi vor include în programele proprii de activitate acţiuni concrete pentru implementarea prevederilor Strategiei, care vor fi actualizate anual;

3.3. Vor prezenta direcției economie și atragerea investițiilor rapoarte semestriale cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei până la data de 15 a lunii ce urmează după semestrul gestionat; 

4. Grupul de monitorizare a implementării strategiei va coordona şi va monitoriza implementarea Strategiei, elaborând raportul anual, care va fi prezentat la şedinţa Consiliului local;

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Eugeniu Prutean, primarul s. Talmaza;

6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;

- persoanelor nominalizate;

- publicului prin afișarea pe panoul informativ, plasarea pe pagina web și a rețelelor de socializare a primărie.

 

 

            Preşedintele şedinţei                                                         ________________                                                     

     

Contrasemnează:

        Secretarul Consiliului local                                                   Natalia Juravschi

 

 

 

Descarcă documente ataşate
docx, 19 KB
docx, 619 KB

Accesări: 85Noutați şi evenimente

Accesări: 158
Situațiile stresante și conflictele cu cei din jur, fac parte din viața noastră zilnică și nu pot fi mereu evitate. Dacă și tu ai parte de stres în viața ta, atunci te invităm la un seminar despre gestionarea stresului și rezolvarea conflictelor, unde vei învăța, cum să identifici simptomele stresului, cum să reacționezi corect în situații de stres și să rezolvi conflictele, respectiv să-ți creezi un mod sănătos de viață. Citeşte mai mult...
Accesări: 268
Accesări: 652
Accesări: 454
Accesări: 785
Accesări: 105
Accesări: 462
Accesări: 405
Accesări: 140
Accesări: 312
Accesări: 49
Accesări: 244
Accesări: 182
Accesări: 161
Accesări: 117

1 - 15 din 64


© 2019 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS