Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
Proiect de Decizie

Cu privire la aprobarea Strategiei satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă pentru anii 2019 - 2025

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

CONSILIUL LOCAL TALMAZA

MD-4238, s.Talmaza , str.27 August, tel.fax(242) 41-2-38, prim_talm@mail.ru __________________________________________________________________

                                                                DECIZIA nr.       proiect                                 

 

Cu privire la aprobarea Strategiei satului Talmaza,

 raionul Ștefan Vodă pentru anii 2019 - 2025

 

 

În scopul realizării politicii locale pe termen mediu în domeniul economic, dezvoltării eficiente a infrastructurii şi îmbunătăţirii nivelului de trai al populaţiei;

În baza art. 14 alin. (2) lit.p şi art. 19 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul local Talmaza

                                                     

                                                             DECIDE:

 

  1. Se aprobă Strategia satului Talmaza, raionul Ştefan Vodă pentru anii 2019 - 2025, în continuare, Strategia,  (conform anexei nr.1).
  2. Se creează grupul de monitorizare a implementării strategiei (conform anexei nr.2)

 

3. Conducătorii subdiviziunilor subordonate Primăriei Talmaza:

3.1. Vor asigura în limitele competenţelor şi termenilor stabiliţi implementarea prevederilor Strategiei;

3.2. Vor elabora şi vor include în programele proprii de activitate acţiuni concrete pentru implementarea prevederilor Strategiei, care vor fi actualizate anual;

3.3. Vor prezenta direcției economie și atragerea investițiilor rapoarte semestriale cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei până la data de 15 a lunii ce urmează după semestrul gestionat; 

4. Grupul de monitorizare a implementării strategiei va coordona şi va monitoriza implementarea Strategiei, elaborând raportul anual, care va fi prezentat la şedinţa Consiliului local;

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Eugeniu Prutean, primarul s. Talmaza;

6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;

- persoanelor nominalizate;

- publicului prin afișarea pe panoul informativ, plasarea pe pagina web și a rețelelor de socializare a primărie.

 

 

            Preşedintele şedinţei                                                         ________________                                                     

     

Contrasemnează:

        Secretarul Consiliului local                                                   Natalia Juravschi

 

 

 

Descarcă documente ataşate
docx, 19 KB
docx, 619 KB

Accesări: 55Noutați şi evenimente

Accesări: 80
Accesări: 356
Accesări: 304
Accesări: 111
Accesări: 272
Accesări: 30
Accesări: 198
Accesări: 165
Accesări: 109
Accesări: 90
Accesări: 282
Accesări: 100
Accesări: 292
Accesări: 95
Accesări: 123

1 - 15 din 59


© 2019 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS