Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

Prima pagină  »  Noutați şi evenimente
Noutați şi evenimente
Dispoziția nr.12 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a Consiliului local

D I S P O Z I Ţ I A nr.12

din 08 februarie 2019

 

Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului local

        

      În conformitate cu art.16 alin.(1) alin. (3), alin (5) ,art.29 alin (2)  şi 32 alin(1) al  Legii  privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;                                           

                                                

                                                      D I S P U N:

 

I. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local Talmaza la data de 15 februarie 2019, la ora 1400 în sala de şedinţe a primăriei s.Talmaza, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea deciziilor consiliului local din data de 15.12.2018 .

Raportor –  Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

2. Cu privire la executarea bugetului local pentru anul 2018.

Raportor – Evghenia Deliu, contabil şef

3.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor – Evghenia Deliu, contabil şef

4. Cu privire la acordarea premiului primarului satului Talmaza.

Raportor – Evghenia Deliu

5. Cu privire la stabilirea taxei pentru chiria localului casei de cultură și localului primăriei  pentru întîlnirile concurenților electorali cu alegătorii satului Talmaza.

Raportor – Evghenia Deliu

6. Cu privire la stingerea obligațiunii fiscale.

Raportor- Vasile Ciolac, perceptor fiscal

7. Cu privire la notificarea nr.1304/OT3-31 din 21.01.2019 a Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

Raportor- Natalia Juravschi, secretarul consiliului local

8.Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecii publice Nr.2 s.Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

Raportor- Maria Belecciu,șefa bibliotecii publice nr.2

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de  biblioteca publică Nr.2 s.Talmaza, raionul Ștefan Vodă.

Raportor- Maria Belecciu, șefa bibliotecii publice nr.2

10. Cu privire la acordarea permisiunii de utilizare a denumirii unității administrativ-teritoriale „Talmaza”.

Raportor – Sergiu Luchian, viceprimarul satului

11.Cu privire la atribuirea lotului pentru construcția casei de locuit.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare.

12. Cu privire la  cererea cet.Iapără Sergiu.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare.

13. Cu privire la  cererea cet.Ermoșca Igor.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare.

14. Cu privire la  cererea cet.Pădureț Vladimir.

Raportor  - Liuba Moscalu, specialist în reglamentarea proprietății funciare.

15.Cu privire la defrișarea unor arbori.

Raportor – Sergiu Luchian, viceprimarul satului

 

2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică:

- prin afișarea pe panoul informativ și plasarea pe pagina web a primăriei;

- Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat prin includerea în RSAL;

- Consilierilor locali.

 

 

Viceprimarul  satului Talmaza                                           Serghei Luchian

 

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 1 MB
Noutați şi evenimente

Accesări: 5
Accesări: 128
Accesări: 128
Accesări: 62
Accesări: 221
Accesări: 81
Accesări: 250
Accesări: 71
Accesări: 102
Accesări: 33

1 - 10 din 54


© 2019 Satul Talmaza Raionul Ștefan-Vodă, Republica Moldova   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS